Naše služby

Kurzy japonského jazyka

- Pre stredoškolákov 

- Príprava na štúdium a prácu v Japonsku
- Iné kurzy
Workshopy
- Kaligrafia
- Ikebana
- Kumihimo
Preklady a tlmočenie
Poradenstvo

Kontakt 

Učebnice japončiny