Japonská kultúra

Aktívnym záujemcom o japonskú kultúru ponúkame možnosť získať praktické zručnosti z kaligrafie a ikebany na workshopoch pod vedením certifikovaných školiteľov.

Čajová keramika

Kaligrafia            Ikebana            Kumihimo