Kurzy japonského jazyka

Trojmesačný začiatočnícky kurz japončiny

 • 2 x 90 min. týždenne 
 • 370 € / 36 hodín (3 mesiace) 
 • Kontakt 

Študenti sa naučia komunikovať v najbežnejších životných situáciách -
zoznamovanie sa, nakupovanie, cestovanie, konverzovanie o svojich záľubách.
Po osvojení si slabičných abecied hiragana a katakana začnú so štúdiom
japonského znakového písma.

Začiatočnícky kurz japončiny
pre zaneprázdnených

 • 1 x 120 min. týždenne 
 • 280 € / 24 hodín (3 mesiace) 
 • Kontakt 

Študenti si osvoja japonské slabičné abecedy hiragana a katakana. Naučia sa komunikovať v najbežnejších situáciách - zoznamovanie sa, nakupovanie, cestovanie, konverzovanie o svojich záľubách.

Kurzy japončiny pre mierne pokročilých

 • 2 x 90 min. týždenne / 36 hodín (3 mesiace) / 370 € 
 • 1 x 120 min. týždenne / 24 hodín (3 mesiace) / 280 € 
 • Kontakt 

Jazyková príprava na skúšky JLPT (N5-N1)

 • Individuálna alebo skupinová príprava 
 • Kontakt 

Kurzy japončiny podľa špecifických potrieb záujemcov

Japončina pre stredoškolákov        Príprava na štúdium a prácu v Japonsku