Príprava na štúdium a prácu
v Japonsku

Trojročný intenzívny kurz japonského jazyka

  • Úroveň N3 až N2 (JLPT) 
  • 4 hod. týždenne 
  • 1500 € / 144 hodín (1 rok) 
  • Študijné materiály v cene kurzu 
  • Možnosť úhrady v splátkach 
  • Kontakt 

Systematická komplexná jazyková príprava - japonská gramatika, písmo, konverzácia, posluch živej komunikácie, čítanie s porozumením, prezentovanie.

Kurz obsahuje aj prednášky o špecifikách japonskej kultúry a pravidlách profesionálnej komunikácie s Japoncami.

Kurz odporúčame cieľavedomým vysokoškolákom, ktorí majú záujem absolvovať študijné pobyty v Japonsku a záujemcom o prácu v Japonsku.

Japončina pre stredoškolákov               Iné kurzy japončiny