Poradenstvo v profesionálnej komunikácii
a spolupráci s Japoncami

Pomáhame slovenským profesionálom v realizácii slovensko-japonských obchodných, diplomatických i kultúrnych vzťahov.

 Pripravujeme na krátkodobé i dlhodobé pracovné cesty do Japonska.
 Školíme v oblasti japonskej firemnej kultúry a japonských
 komunikačných zvyklostí.
 Zabezpečujeme komplexnú prípravu na profesionálnu spoluprácu
 s Japoncami a japonskými firmami.
 Radíme japonským firmám a ich manažérom v oblasti budovania 
 vzťahov a spolupráce so slovenskými firmami.
 Pomáhame s prekonávaním nedorozumení v komunikácii s Japoncami -
 analyzujeme problémy a navrhujeme riešenia.
 Realizujeme profesionálne doprovody pri cestách slovenských subjektov
 do Japonska.
 Pomáhame pri tvorbe koncepčných materiálov súvisiacich
 so spoluprácou s Japonskom.
 Pomáhame verejným i súkromným inštitúciám pri tvorbe unikátnych
 projektov interkultúrneho vzdelávania.

 Kontakt