Špeciálny kurz japonského jazyka
pre stredoškolákov

Kurz je určený cieľavedomým stredoškolákom, ktorí majú záujem v budúcnosti absolvovať študijné pobyty v Japonsku.

  • Ročný kurz s možnosťou trvalého napredovania v štúdiu
  • 2 x 90 min. týždenne
  • 1200 € / 105 hodín
  • Študijné materiály v cene kurzu 
  • Možnosť úhrady v splátkach
  • Kontakt

Študenti si osvoja hlboké základy japonského jazyka. Naučia sa správne reagovať v bežných životných situáciách a vyjadrovať svoje myšlienky a názory s použitím štrukturovaných súvetí. Kurz zahŕňa komplexné štúdium jazyka - gramatika, písmo, konverzácia, posluch živej komunikácie, čítanie s porozumením a prezentovanie.

Príprava na štúdium a prácu v Japonsku                   Iné kurzy japončiny