Japonské centrum

Ing. Štefan Pecho, PhD.

Ing. Štefan Pecho, PhD.

Riaditeľ Japonského centra, zakladateľ slovenských vysokoškolských štúdií japonológie
a medzikultúrnej komunikácie, čestný predseda Spoločnosti slovensko-japonského priateľstva, ekonóm medzinárodných ekonomických vzťahov a zahraničného obchodu, diplomat, konzultant, autor, nositeľ štátneho vyznamenania udeleného cisárom Japonska - Rád vychádzajúceho slnka so zlatými lúčmi a rozetou.

Mgr. Štefan Pecho

Mgr. Štefan Pecho

Lektor japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie s dlhodobou učiteľskou praxou a dvojročnými skúsenosťami zo študijných pobytov v Japonsku, absolvent štúdia japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie na FiF UK v Bratislave, tlmočník a konzultant.

Kontaktujte nás