Náš tím

Ing. Štefan Pecho, PhD.

Ing. Štefan Pecho, PhD.

Riaditeľ Japonského centra, zakladateľ slovenských vysokoškolských štúdií japonológie
a medzikultúrnej komunikácie, čestný predseda Spoločnosti slovensko-japonského priateľstva, ekonóm medzinárodných ekonomických vzťahov a zahraničného obchodu, diplomat, konzultant, autor.

Minako Vlček

Minako Vlček

Japonská lektorka s dlhororočnými vysokoškolskými pedagogickými skúsenosťami, prekladateľka, tlmočníčka, konzultantka, školiteľka ikebany.

Mgr. Štefan Pecho

Mgr. Štefan Pecho

Slovenský lektor, absolvent japonológie a medzikultúrnej komunikácie na FiF UK
v Bratislave
 s dvojročnými skúsenosťami zo študijných pobytov v Japonsku
a 6-ročnou učiteľskou praxou,
 tlmočník a konzultant.

Kontaktujte nás