Japonská kultúra

Aktívnym záujemcom o japonskú kultúru ponúkame možnosť získať praktické zručnosti z kaligrafie a ikebany na workshopoch pod vedením japonských certifikovaných školiteľov. Plánujeme aj workshopy čajového obradu.

Čajpvá keramika

Kaligrafia            Ikebana